W 2024 roku, abonament RTV w Polsce przeszedł przez szereg zmian, które wpłynęły na sposób, w jaki obywatele są zobowiązani do uiszczania opłat za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych. W tym artykule szczegółowo omówimy strukturę tych opłat, dostępne zniżki oraz inne istotne informacje, które pomogą zrozumieć obowiązujące regulacje.

Ile wynoszą opłaty miesięczne za abonament RTV w 2024 w Polsce?

W roku 2024, miesięczne opłaty abonamentowe RTV kształtują się następująco:

  • Radioodbiornik: Miesięczna opłata wynosi 8,70 zł, co daje roczną sumę 104,40 zł przy regularnym uiszczaniu opłaty każdego miesiąca.
  • Odbiornik Telewizyjny lub Kombinacja Telewizyjno-Radiofoniczna: Miesięczna opłata to 27,30 zł, co przekłada się na 327,60 zł rocznie przy miesięcznym uiszczaniu opłaty.

abonament za oglądanie telewizji

Zniżki za Płatności Roczne i Długoterminowe

  • Użytkownicy, którzy zdecydują się na uiszczenie opłaty abonamentowej za cały rok do 25 stycznia 2024 r., otrzymają 10% zniżki.
  • Dodatkowo, przez cały rok dostępne są zniżki za płatności za okres dłuższy niż jeden miesiąc.

Szczegółowe Stawki z Zniżkami

  • Radioodbiorniki: Opłaty z zniżkami za okresy od 2 do 12 miesięcy wahają się od 16,90 zł za 2 miesiące do 94,00 zł za cały rok.
  • Odbiorniki Telewizyjne lub Kombinacje Telewizyjno-Radiofoniczne: Opłaty z zniżkami za okresy od 2 do 12 miesięcy wynoszą od 53,00 zł za 2 miesiące do 294,90 zł za cały rok.

Zaokrąglenie Opłat

Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych z dnia 21 kwietnia 2005 r., stawki kwotowe opłat abonamentowych są zaokrąglane w górę do pełnych dziesiątek groszy. To oznacza, że każda opłata jest zaokrąglana do najbliższej wyższej wartości w groszach, co jest standardową praktyką w obliczaniu opłat publicznych.

Infolinia dla Usługi RTV

Dla tych, którzy potrzebują dodatkowych informacji lub mają pytania dotyczące abonamentu RTV, dostępna jest infolinia pod numerem (+48) 43 842 06 06. Infolinia jest czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 20:00, oferując wsparcie i wyjaśnienia dotyczące wszelkich kwestii związanych z abonamentem RTV.

Rozszerzenie definicji odbiornika RTV

Zgodnie z wyrokiem NSA z marca 2023 roku, każde urządzenie techniczne umożliwiające natychmiastowy odbiór programu telewizyjnego lub radiowego, niezależnie od sposobu nadawania sygnału (analogowego czy cyfrowego) oraz jego źródła (antena czy złącze internetowe), jest uznawane za odbiornik RTV. To oznacza, że nie tylko tradycyjne telewizory i radia, ale także komputery, telefony komórkowe, tablety i inne urządzenia wielofunkcyjne podlegają obowiązkowi abonamentowemu.

radio odbiornik

Konsekwencje dla Użytkowników

Poczta Polska, która jest odpowiedzialna za inkasowanie opłat abonamentowych, podkreśla, że wszyscy użytkownicy odbiorników RTV, w tym tych niezarejestrowanych, korzystają z nich na własną odpowiedzialność. Niezarejestrowanie odbiornika i unikanie opłat abonamentowych może skutkować karą w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej opłaty abonamentowej. W 2024 roku, oznacza to potencjalną karę do 819 złotych.

Obowiązki Płatnicze i Zadłużenie

W przypadku braku regularnych płatności abonamentowych za zarejestrowane odbiorniki, powstaje zadłużenie, które należy uregulować. Poczta Polska nie ma obowiązku informowania abonentów o konieczności uregulowania brakujących opłat, gdyż obowiązek ten wynika wprost z przepisów. W sytuacji zadłużenia, abonent może otrzymać pismo informujące o zaległościach, a w ostateczności sprawa może zostać przekazana do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji zobowiązania.

Już wiesz ile wynosi abonament za RTV w 2024 roku?

Rok 2024 przynosi istotne zmiany w zakresie abonamentu RTV w Polsce. Rozszerzenie definicji odbiornika RTV na urządzenia takie jak komputery, smartfony czy tablety, oznacza, że większa liczba osób będzie zobowiązana do rejestracji swoich urządzeń i uiszczania opłat abonamentowych. Warto być świadomym tych zmian i odpowiednio dostosować się do nowych przepisów, aby uniknąć potencjalnych kar i zadłużeń.